Управување со продажба и корисници

Создадете база на лојални клиенти

Успехот на компанијата често зависи од нејзината способност да стекне што повеќе клиенти, поради што добрите односи меѓу вработените и клиентите се од голема важност.

SAP Business One нуди алатки кои ви помагаат ефикасно да управувате со целиот процес на продажба и последователната комуникација со клиентот - од првиот контакт до крајната продажба, сè до услугите и поддршката по продажбата.

 

Интегрираната функционалност на оваа апликација нуди комплетен преглед на потенцијалните и реалните клиенти, со што ви олеснува да ги разберете потребите на клиентите и да дадете одговори на нив. Со ова се постигнуваат повеќекратни предности: потенцијалните клиенти стануваат вистински потрошувачи, прометот и профитабилноста се зголемуваат, како и задоволството на клиентите.

  Управување со продажбата и можностите - Следете ги можностите и активностите од првиот контакт до затворањето на зделка.
  Управување со маркетинг кампања - Создадете, управувајте и анализирајте ги вашите маркетинг активности.
  Управување со клиенти - Чувајте ги сите клучни информации за клиентите на едно место, синхронизирајте ги и управувајте со контактите со клиенти снимени во Microsoft Outlook.
  Управување со услуги - ефикасно управувајте со гаранциите и договорите за услуги, брз пристап и одговарање на повици до услуга.
  Известување и анализа - Создадете детални извештаи за сите аспекти на процесот на продажба, вклучително и предвидување на продажбата и следење на процесот на продажба користејќи предлози за заштеда на време.
  Ангажирајте го вашиот тим за продажба - Управувајте со вашите информации за продажба во движење со SAP Business One Sales.
0 0