SAP BUSINESS ONE

Запознајте се со SAP BUSINESS ONE

УСПЕШНО УПРАВУВАЈТЕ го И РАзвивајте ГО ВАШИОТ БИЗНИС

SAP® Business One нуди прифатлив начин за управување со целиот ваш бизнис - од сметководство и финансии, набавки, залихи, продажба, односи со клиенти и управување со проекти, до нарачки за производство и човечки ресурси. SAP Business One ви помага да го оптимизирате вашиот процес и ви дава подобар увид во вашиот бизнис, за да можете брзо да дејствувате и да носите одлуки според податоците во реално време, што ќе ви помогне да постигнете профитабилен раст.

Единствено гледиште за вашиот бизнис што ќе ви помогне да чувате сè што е под контрола

Ние разбираме дека компаниите имаат големи соништа и цели. Како што расте вашата компанија, понекогаш не е лесно да се добие единствена перспектива за тоа што се случува во одредено време, особено кога информациите се наоѓаат во различни апликации или дури и на различни локации. SAP Business One е дизајниран да го следи вашиот раст и развој. Тој е флексибилен, модуларен, а сепак моќен, што го прави лесен за употреба со лесен интерфејс.

Комплетно и прилагодливо решение

Sap Business One е уникатно интегрирано решение кое обезбедува јасен увид во целиот ваш бизнис и целосна контрола врз секој аспект на вашиот бизнис. Ги опфаќа сите клучни деловни информации за да можете веднаш да пристапите и да ги користите низ целата компанија

SAP Business One е дизајниран да биде флексибилен затоа што секој бизнис е различен. Без разлика дали работи на локација на корисник или во облак, можете да пристапите до SAP Business One во секое време, на кое било место и од кој било мобилен уред. Бидејќи SAP Business One може да работи и на платформите на SAP HANA® и Microsoft SQL серверот, можете да изберете верзија што најмногу одговара на вашиот бизнис.

Како што расте вашиот бизнис, можете да го прилагодите и проширите SAP Business One за да одговараат на вашите потреби во развој. Дали сакате да го проширите вашиот бизнис во странство? SAP Business One поддржува 28 јазици, 50 верзии специфични за секоја земја и е испорачана и поддржана од најобемната мрежа од над 700 партнери.


Сап бусинесс оне ке одговори на вашите барања денес, утре и во далеќна иднина

Слика 113

Cloud

Сега можете да гоп имате SAP Business One Cloud за месечна претплата, така што вашето решение SAP Business One ќе расте заедно со вашиот бизнис.
Слика 112

Мобилност

UУправувајте со вашиот бизнис во движење и дигитализирајте го вашиот тим за продажба со мобилни апликации SAP Business One за да имате сè под контрола и достапно во секое време, на кое било место, на кој било уред.
Слика 111

Во компанијата

Овозможивме лансирање на вашето решение SAP Business One и во канцеларија, бидејќи наоѓаме решение за сите потреби на нашите клиенти.
0 0