Аналитика и извештаи

Охрабрете ги вашите вработени како би можеле побрз да носат паметни одлуки

SAP Business One им овозможува на вашите вработени побрзо да донесуваат паметни и безбедни одлуки со зафаќање на сите клучни информации - за продажба, клиенти, работни текови и финансии, што автоматски ги прави достапни низ целата компанија. Интегрирањето на овие податоци во една целина, наместо во повеќе табели, ги елиминира дупликатите записи на податоци, трошоците и сродните грешки. Предупредувањата за работниот тек се активирање за автоматски одговори кога станува збор за важни деловни настани, што ви овозможува да се фокусирате на најважните настани. Имате јасен увид во резултатите од вашата деловна активност и поголема доверба во информациите што ви се потребни за донесување одлуки.

Со целосно интегрирани извештаи на SAP Crystal, можете да креирате контролни табли и извештаи за SAP Business One што даваат увид во сите области на вашиот бизнис. Интуитивна, интерактивна функционалност за прецизно пребарување ви помага да добиете одговори на најважните прашања. Вработените можат побрзо да се фокусираат на потребите на клиентите, а претпоставените можат точно да ги следат приходите, трошоците и протокот на пари за да ја проценат работата и да преземат брзи корективни активности

За уште побрз пристап до информации, SAP HANA верзијата за SAP Business One обезбедува моќна анализа во реално време, што им овозможува на корисниците полесно да пребаруваат во SAP Business One за да ги пронајдат потребните информации и веднаш да создадат стандардни или ад хок извештаи.

0 0