SAP Business One е осмислен за сите потреби на вашето работење

Работењето во вашата компанија го прави поефикасно, побрзо, поедноставно и поекономично

Финансиско работење

Управување со продажба и корисници

Набавка и управување со залихите

Планирање на производство

BUSINESS INTELLIGENCE со SAP BUSINESS ONE

Аналитика и извештаи

Разбивање на митови

Кој и да кажал дека SAP Business one е ...

Прескап. SAP Business One има ниски вкупни трошоци за сопственост и е сеопфатно решение што ви овозможува да ја интегрирате целата своја деловна активност во една целина.

Комплексен. Вистина е дека вклучивме многу работи во него, но SAP Business One е исто така модуларен и флексибилен со над 500 дополнителни решенија прилагодени на разни индустрии или посебни карактеристики. Развиена мрежа од над 700 партнери на SAP Business One ќе ве поддржи без оглед каде се наоѓате во светот.

Комплицирано да се воведе. Се воведува прилично брзо. SAP Business One има над 500.000 корисници, воведен е во повеќе од 170 земји на 28 јазици и има 50 локализирани верзии.

Промотивно видео

Што претставува SAP Business One за тебе?

0 0