PLANIRANJE PROIZVODNJE

TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE INVENTAROM I DISTRIBUCIJA

SAP Business One nudi precizne informacije o dolaznim i odlaznim pošiljkama, inventaru i lokaciji artikala. Inventar možete vrednovati standardnom procenom troška, prosečnoj ceni, FIFO metodom  kao i drugim metodama; možete nadgledati i nivoe zaliha i pratiti transfere u realnom vremenu. Takođe, možete ažurirati inventar i proveravati dostupnost u realnom vremenu, kao i upravljati standardnim i specifičnim određivanjem cene. Pored toga, možete primeniti popuste na količinu i gotovinu, kao i popuste za kupce, pa izraditi izveštaje koji otkrivaju njihov učinak.

  Upravljanje skladištem i inventarom ‒ upravljajte inventarom koristeći različite modele za određivanje troška, održavajte matične podatke o artiklima i koristite više mernih jedinica, kao i jedinica za određivanje cene.
  Upravljanje lokacijom prostora za skladištenje ‒ upravljajte zalihama u svakom skladištu sortiranjem skladišta u različite podzone, postavite pravila raspodele, optimizujte premeštanje zaliha i smanjite vreme potrebno da se one pokupe.
  Kontrola potvrda o prijemu i izdavanju robe ‒ evidentirajte potvrde o prijemu i izdavanju robe, pratite lokaciju zaliha i transfere, omogućite konsignaciju, direktnu dostavu robe i ostale naloge i prebrojte inventar, kao i manje količine koje mogu biti pokazni primer stanja.
  Planiranje proizvodnih potreba i potreba za materijalom ‒ sastavite i održavajte komponente na više nivoa, izdajte i šaljite naloge ručno ili retroaktivno, pa globalno održavajte cene za komponente.
  Efikasno izveštavanje ‒ izradite izveštaje s pravovremenim podacima i prikažite ih u različitim formatima ili na kontrolnim tablama.
0 0