FINANSIJSKO UPRAVLJANJE

POTPUNA KONTROLA NAD VAŠIM FINANSIJAMA

SAP Business One nudi cjelovit komplet alata koji vam pomažu pri upravljanju i optimizaciji vašeg finansijskog poslovanja. Automatizuje svakodnevne poslove koji se tiču računovodstva ‒ vođenje glavne knjige, unos u dnevnik, podržavanje poreskih obračuna i omogućavanje viševalutnih transakcija. Aplikacija podržava sve vaše bankarske aktivnosti ‒ obradu bankarskih izvoda i plaćanja, kao i usklađivanje računa. Takođe, možete upravljati novčanim tokom, pratiti proračune i upoređivati stvarne rezultate s vašim planovima kako biste odmah imali informaciju o tačnom stanju  vašeg poslovanja. Integrisanjem svog finansijskog poslovanja u realnom vremenu sa drugim poslovnim procesima, poput nabavke i prodaje, možete ubrzati transakcije i poboljšati uvid u nočane tokove.

  Računovodstvo ‒ automatski obrađujte sve ključne računovodstvene procese poput unosa u dnevnik, potraživanja od kupaca, kao i obaveza prema dobavljačima.
  Kontroling ‒ precizno upravljajte tokom novca, pratite dugotrajnu imovinu, kontrolišite budžet i nadgledajte troškove projekata.
  Pojednostavljeno upravljanje ‒ virtuelna funkcija za dugotrajnu imovinu oslobađa vas ponovnog ručnog unosa podataka.
  Bankarstvo i usklađivanje ‒ brzo obrađujte usklađivanja, bankarske izvode i plaćanje različitim putevima.
  Finansijsko izvještavanje i analiza ‒ izradite standardne ili prilagođene izvještaje iz podataka u realnom vremenu za poslovno planiranje i reviziju.
0 0